Påmelding

Kursavgifta dekker kurs, kost og losji på Ole Bull Akademiet og inngang til festivalen sine konsertar. Når vi har fått påmeldinga vil du få tilsendt ein faktura med deltakaravgift. Påmeldinga vil først vere gyldig når denne er betalt.

Påmeldingsfrist: 15. mai 

Ved eventuelt avbud kan du få refundert halve påmeldingssummen før 15. mai. Fyll ut heile skjemaet nedanfor og klikk på SEND for påmelding.

Prisar for kurset er NOK 6500. (Full pris er NOK 15.000. NordAccordion støttar ordinære deltakarar med det resterande beløpet).

Prisen inkluderer:

  • 4-5 meisterklassar
  • Workshops
  • Inngang på festivalen sine konsertar
  • Tre måltid dagleg: frukost, nistepakke og middag
  • Innlosjering på dobbelt- eller trippelrom fra 1.-6. august.
  • Tur til Stalheim Hotel og Bakka kyrkje
  • Alle kursdeltakarar vil også kunne spele på ein av konsertane til festivalen.

Rabattar
Søskenmoderasjon: NOK 500 (Gjeld pr. søsken frå og med nr. 2). Vennligst informer om dette i påmeldingsskjemaet.

Kursdeltakarar med eigen innkvartering: NOK 500.

Vi kan dessverre ikkje tilby overnatting til familien til kursdeltakarane. For familie som ønskjer å følgje med på aktivitetane til kursdeltakaren kostar dette NOK 1.700. Dette inkluderer middag på Ole Bull Akademiet alle dager, inngang på workshops og meisterklassar og sightseeing-tur til Stalheim Hotell og Bakka kyrkje og fri inngang på festivalen sine to elevkonsertar.