Opningskonsert

Opningskonsert

På den etter kvart tradisjonsrike opningskonserten på NordAccordion, vert det i år eit vidt og spanande spenn av repertoar og artistar. Gemini Duo skal presentere verk av festivalkomponist Staffan Mossenmark, festivalsjef Geir Draugsvoll og Kristina Farstad Bjørdal skal framføre utdrag av “Nordsjøhistorier” av Ronny Kjøsen med tekstar av Øystein Hauge, og Bjarke Mogensen skal presentere verk frå sitt rikhaldige repertoar på opningskonserten. Bjarke skal i tillegg til å halde masterclass heile veka. Vel møtt til eit flott startskot for årets akkordeonevent på Voss!

Opening Concert

At the traditional opening concert at NordAccordion, this year there will be a wide and exciting range of repertoire and artists. Gemini Duo will present works by festival composer Staffan Mossenmark, festival manager Geir Draugsvoll and Kristina Farstad Bjørdal will perform excerpts from "Nordsjøhistorier" by Ronny Kjøsen with lyrics by Øystein Hauge, and Bjarke Mogensen will present works from his rich repertoire at the opening concert. Bjarke will hold masterclasses all week. Welcome to a great start for this year's accordion event in Voss!